Bokföringsavdelningen med anställda på Emil R Bomans kontor på Skeppsbron 30

Att forska i näringslivsarkiv

När du forskar hos ditt regionala näringslivsarkiv gäller andra villkor än hos myndigheter. Det första du bör ta reda på är var materialet förvaras, vem som äger det och vilka tillstånd som krävs.

Företagen äger materialet

I de flesta fall är företagen deponenter hos näringslivsarkiven. Det innebär i korthet att de själva äger materialet och betalar arkivinstitutionen för arkivhantering och förvaring. De bestämmer själva vilka som får tillgång till arkivet och kan sätta egen sekretess.

Kontakta ditt näringslivsarkiv för att ta reda på vad som gäller för just det företagsarkiv du vill forska i. Vanligtvis får du hjälp av personalen att få tillstånd att ta del av materialet.

Herrelösa arkiv

Det finns även exempel på företag vars historiska material ägs av arkivinstitutioner. De kan vid något tillfälle ha skänkts eller t.ex. räddats vid en konkurs. Dessa kallas herrelösa arkiv och är tillgängliga för forskning utan att tillstånd krävs.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv