Om NAF

Näringslivsarkivens förening (NAF) är en ideell intresseorganisation för Sveriges näringslivsarkiv.

Kontakter

NAF strävar efter att fungera som ett rikstäckande nät för regionala näringslivsarkiv samt utveckla samarbetet mellan näringslivsarkiven och organisationer/företag som tar hand om företagsarkiv. Föreningen verkar också för omhändertagande av s.k. herrelösa företagsarkiv. NAF främjar goda och nära relationer med näringslivet.

Forskning/Utbildning

NAF verkar för att stimulera den vetenskapliga forskningens och allmänhetens utnyttjande av näringslivsarkiven. Föreningen verkar även för en företagsanpassad utbildning i fråga om arkivering.

Ekonomi

NAF verkar i fonder och andra institutioner som ekonomiskt och på annat sätt stöder näringslivsarkiven.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv