Tankning av Volvo vid Essomack i Östergötland, c:a 1975

Våra tjänster

Näringslivsarkiven ser till att det historiska arvet från Sveriges företag och entreprenörer inte går förlorat. Men det finns också praktiska och ekonomiska fördelar med ett välordnat arkiv.

Ditt historiska material är unikt och om det går förlorat riskerar du värdet gamla anor kan skänka ett varumärke. Ett framgångsrikt företag tar ofta år att bygga upp och hinner med många turer upp och ner. Dessa historier är en del av Sveriges historia och är viktiga för ditt varumärke, dina anställda och dig själv.

Ett välordnat arkiv är inte bara en försäkring om att minnet av ditt företag är säkrat för kommande generationer, det är även en användbar resurs i marknadsföring. Din historia visar på din trovärdighet!

Till vänster kan du klicka dig vidare och läsa mer om hur du kan ha nytta av ett näringslivsarkiv och hur man kan berätta företagens historia genom arkivmaterial.

Du kan också använda rullistan till höger för att hitta kontaktuppgifter till ditt regionala näringslivsarkiv!


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv