Andelsslakteriets arkiv – allt annat än slakteriavfall

Av Christina Sirtoft Breitholtz

Nu har stora delar av Västmanlands läns Hushållningssällskaps arkivmaterial levererats in från källaren på Brunnby gård, för bearbetning och framtida förvaring och tillgängliggörande.
Ordnings- och förteckningsarbetet pågår nu som bäst. En första åtgärd har varit att särskilja de olika arkivbildarna. Här finns flera ”godbitar” att uppmärksamma. Vi valde att visa exempel på material från den länstäckande andelsslakteriföreningen.

I en liten jubileumsskrift från 1958, då man firade 25 år, kan man läsa om föreningens uppkomst och tidiga utveckling. Syftet skulle ha varit att förvandla slakterihanteringen från hantverk till industri och att förkorta avståndet mellan producent och konsument.
Jordbrukare från området kring Västerås startade en andelsslakteriförening under namnet Västerås Andelsslakteriförening. De aktuella avdelningarna av Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF, senare LRF) organiserade tillsammans med Västmanlands läns Hushållningssällskap andelstecknandet, och den 27 april 1933 kallades till ett första konstituerande sammanträde. Liknande föreningar hade också bildats på andra ställen i länet och något år senare slog sig dessa samman med västeråsföreningen. År 1936 bytte man därför namn till Västmanlands läns Andelsslakteriförening upa (VLA) och hade då nästan
3 000 medlemmar.

Föreningen utvecklade moderna slakterianläggningar, drev ett flertal egna butiker runt om i länet och hade även egna butiksbussar. Dessutom såldes varorna till såväl privata handlare som konsumtionsföreningar.
I slutet av 1960-talet startade en regionalisering som till slut ledde till att VLA upphörde som självständig förening den 31 december 1971, för att dagen efter, tillsammans med sex andra mellansvenska slakteriföreningar, bilda FARMEK.

Arkivet efter VLA innehåller bland annat flera album fyllda av marknadsföringsmaterial och tidningsklipp. Det är lätt att förlora sig i annonsernas tidstypiska bildspråk och budskap. Se bara på de här två bilderna och den på verksamhetsberättelsens framsida. De ingår i en annons-, skylt- och folderuppsättning från år 1962. Det var VLA, Wasabröd och Mjölkcentralen som stod bakom kampanjen ”det riktiga smörgåsmålet”.

I kampanjinformationen till butikerna är nyckelordet för hur konsumenterna skulle påverkas ”impuls”. Alldeles säkert lockade de glada barnansiktena en och annan husmor till ett impulsköp. Och kanske lockar de nu, snart 40 år senare, någon forskare att dyka ned i materialet för att studera andelsslakteriernas historia ur en eller annan synvinkel.

Exempel på annat intressant material i VLAs arkiv är de fotoalbum som visar interiörer och skyltning i de olika butikerna. Bilden nedan visar 1947 års julskyltning i butik nummer 7. Vad skulle hända om en butik idag skulle få för sig att skylta på samma sätt? Tanken svindlar.

Glada grisar eller ej; Arkiv Västmanland hoppas att många kommer att ta del av det här arkivmaterialet. Det är väl värt många timmars uppmärksamhet!


Arkiv Västmanland

Telefon: 021-18 68 80
Öppetider: 8.00-16.00
E-post: av@arkiv.u.se
Hemsida: http://www.arkiv.u.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv