Arkiv i elekticitetens spår.

Arkiv i elektricitetens spår

I mars 2010 har Hallands Näringslivsarkiv mottagit arkivet från Södra Hallands Kraft i Laholm, Sveriges troligen största nu levande eldistributionsförening. Föreningen har varit verksam i över hundra år och har sina rötter i Laholms stads elverk. Under åren har verksamheten expanderat och man har idag över 18 000 abonnenter - huvudsakligen rörande eldistribution på landsbygden i Bjäre och södra Halland. SHK sysslar även med vindkraftsel, naturgasdistribution, biogas och fjärrvärme.

Elföretagens arkiv är en rik källa till information genom att de talar om hushållens men i SHK:s fall också lantbrukets och näringslivets användning av el över tid. De berättar historien om hur elektrifieringen av Sverige startade och hur den utvecklades. Elarkiven - såsom SHK:s arkiv - brukar generellt sett vara välbevarade och ger en unik spegling av förändringarna i våra levnadsvanor under 1900-talet.Hallands Näringslivs Arkiv - HNA

Telefon: 035-15 75 35
Öppetider: 9.00-16.00
E-post: christer.agardson@hh.se
Hemsida: http://www.hallandsnaringslivsarkiv.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv