Arkiv som terapi

Av Thomas Kvarnbratt

Akzo Nobel lägger efter 92 år ned sin verksamhet i Skoghall i Värmland, och snart kommer fabriken att vara helt jämnad med marken. Tillsammans med företaget har Värmlandsarkiv följt och dokumenterat hela nedläggningprocessen. Samtliga tillverkningsprocesser har dokumenterats och beskrivits, alla anställda har fotograferats. Företaget har också satsat stora resurser på att ta hand om arkivet som nu som bäst håller på att levereras till Värmlandsarkiv. För de anställda är det en viktig del i avslutet att känna att de år av arbetsinsatser de gjort kommer att finnas bevarade för eftervärlden. Läs mer (extern länk)Värmlandsarkiv

stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv