Clarion Collection Hotell Bilan

Ett fängslande uppdrag

Varumärket Clarion Collection tillhör koncernen Choice Hotels. Varje hotell ska ha en hemtrevlig och individuell särprägel med fokus på sin lokala historia. Clarion Collection Hotell Bilan i Karlstad är inrymt i den fastighet som var länsfängelse under tiden 1847-1968. Fastigheten är ett av de bevarade exemplen på de cellfängelser som togs i bruk då den svenska kriminalvården moderniserades i mitten av 1800-talet, och dessutom en av de få byggnader som överlevde den förödande stadsbranden i centrala Karlstad 1865.

Hotellet kontaktade Värmlandsarkiv våren 2007 och bad om hjälp för att kunna berätta om fastighetens historia på ett bra sätt. Tillsammans med hotelledningen bestämdes att en permanent utställning om vardagslivet i fängelset skulle tas fram, berättad med utgångspunkt från arkivmaterial.

Värmlandsarkivs resurser i form av arkivarier med historisk och konstvetenskaplig kompetens, fotograf, grafiker och bokbindare kopplades in i projektet. Research och produktion genomfördes under en intensiv period, och utställningen kunde invigas i juni. Nu utgör den en naturlig beståndsdel i besöksmiljön, och visar att hotellkedjan har respekt för de historiska rötterna.

Projektet är en bra illustration över hur både företag och arkiv kan samarbeta om en fråga som gagnar båda: hotellet har fått en utställning, arkivet exponeras i ett nytt och kanske oväntat sammanhang.


Värmlandsarkiv

stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv