Gunnar Larsson och Ale Rigander utför lastning med elwinchar, 1960.

GÄVLE STUVERI AB, 1911 – 2010

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB. Arkiv Gävleborg har sedan 2004 haft den trevliga uppgiften att förvalta aktiebolagets arkivmaterial. Den sista och slutliga leveransen kom 2010.

Flera större företag som Sandvikens Järnverk, Korsnäs Sågverks AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB stod bakom bildandet 1911. Gävle var vid den tiden en stor utskeppningshamn för framför allt järn- och skogsindustrin i regionen. Numera dominerar gods från pappers- och massaindustrin. De bolag som var med från starten var även med i slutet som kunder. Dessutom tillhörde storföretag som SSAB, Ovako och Setra kundkretsen.

Gunnar Larsson och Ale Rigander utför lastning med elwinchar, 1960.

Under de sista åren ändrades stuveriets verksamhet från att ha varit ett renodlat stuveribolag till att bli Gävles enda fullservicestuveribolag med avancerad containertrafik samt lagrings- och terminalverksamhet. Företaget utförde lastning och lossning av fartyg, stuffning och strippning av containers, containerdepåverksamhet samt lagerhållning av gods och blev ett av de största i landet inom hamngodshantering.

Lastning och lossning utfördes ursprungligen av fartygens besättningar, men ju större skeppen blev desto slitsammare blev arbetet. Hjälp från land behövdes och en ny löst sammanhållen yrkesgrupp bildades, stuveriarbetarna. Dessa arbetare, med tvivelaktigt rykte, kallades också sjåare eller hamnbusar. Deras arbetsledare var stuvaren. Han hade hög status i hamnen tack vare sina kunskaper om lastnings- och lossningsarbete.

Stuvaren och arbetsledaren Olle Pettersson i samtal med huvudskyddsombudet Emanuel Eliasson, 1960.

Efter andra världskriget skedde en mekanisering av stuveriernas lastning och lossning, tidigare utfördes nästan allt arbete för hand. Arbetet gick på ackord och gav bara tillfällig försörjning, varje dag fick arbetarna vänta på jobb i stuveriets utropshall. Idag är hamnarbetet högteknologiskt och datoriserat och förändrat på många sätt. Ett exempel är de gigantiska kranarna i Gävle hamn som används i containerhanteringen.

Arkivet efter Gävle Stuveri AB är omfattande, med bl a mycket fina serier protokoll och årsberättelser, och visar bolagets verksamhet och nästintill hundraåriga historia.

Containertruck vid kranen Alfred, troligen 2006.


Arkiv Gävleborg

Telefon: 026-10 88 70
Öppetider: 8.30 - 16.00
E-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: http://www.arkivgavleborg.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv