Getinge Sterilization AB

ARKIVBILDARE: Getinge Sterilization AB
FÖRVARINGSPLATS: Hallands Näringslivs Arkiv
KONTAKTPERSON: Christer Agardson
TEL: 035- 15 75 35
WEBBADRESS: www.hallandsnaringslivsarkiv.org

Getinges Nya Mekaniska Verkstads AB bildas i mars 1904 av Olander Larsson. Verksamheten inriktas på att tillverka och sälja jordbruksmaskiner. Fram till 1919 redovisar bolaget vinster och introduktionen av vindmotor några år tidigare bidrar till den ökande lönsamheten. Under depressionstiden på 1920-talet drabbas företaget som många andra av motgångar och stora ekonomiska förluster. 1924 sätts Getinge i likvidation och Göteborgs Bank AB tar över verksamheten. Samma år ändrar bolaget namn till Getinges Mekaniska Verkstads AB.

Vändningen för företagets negativa utveckling inträffar i samband med Carl Steens tillträde som försäljningschef år 1925. Hans strategi på framgång blir att framställa nya produkter och finna ny marknad för dessa. Under kommande år framställer företaget bland annat flasksköljningsmaskiner samt förvärvar Firmans Engberg&Rydelius i Göteborg bedriven tillverkning av kok- , desinfektion och  steriliseringsapparater. 1928 tillkommer produktion av värmetekniskt redskap. År 1935 köper Carl Steen tillbaka företaget från Göteborgs Bank AB och kommer att leda det fram till sin bortgång, 1957.

Under andra världskriget levererar Getinge bland annat elektriskt uppvärmda kokgrytor och sanitetsteknisk utrusning till bland annat statliga och kommunala myndigheter. Det pågår även arbete med att framställa samt förbättra konstruktionerna på andra uppfinningar. 

Efter andra världskriget moderniseras Getinges verksamhet och produktionen av varor för landbruksändamål flyttas till Rydö Mekaniska Verkstads AB för att ge plats för den expanderade och lönsamma tillverkningen av steriliseringsapparater. 1954 inleder Getinge ett samarbete med Karolinska Institutets bakteriologiska avdelning med avsikt att i samråd med deras vetenskapsmän få fram en odlingstank för underlättande av virus- och bakterieforskning.  Tanken visar hög kvalité och 1957 levereras utöver Karolinska Institutet till bland annat Institut Pasteur och Institut f. Sera und Impfstoffe. 1955 lanserar Getinge en ny produkt, autoklav för snabb sterilisering av textilier och instrument till operationsrum och 1957 utexperimenteras en konstruktion av en ångpanna som patentsätts i både europeiska och utomeuropeiska länder.

Efterfrågan på bolagets produkter ökar på såväl hemma som på exportmarknaden under 50-och 60-talet. Agenturkontrakt tecknas i de flesta västeuropeiska länder och fasta affärsförbindelser knyts i övriga delar av världen. I samband med att Electrolux köper Getinge 1964 ändrar bolaget namn till Getingeverken. Nyinvesteringar i maskiner och tekniska hjälpmedel samt nya fabriks- och kontorslokaler uppförs för att ytterligare expandera den tidigare framgångsrika satsningen på tillverkning och försäljning av sjukhusrelaterade produkter i Getinge. Däremot flyttas tillverkningen av storköksutrusning till Alingsås och produktionen av elektriska motorer till Västervik, Motala och Mariestad.

Under 1970- och 1980-talet startar bolaget nya dotterbolag i bland annat England, Frankrike, Schweiz, Australien, Canada, USA, Holland och Danmark. För att introducera och marknadsföra Getingens produkter startas även en ny säljavdelning med inriktning på länder i Fjärran- och Mellan Östern samt i Afrika. År 1987 byter bolaget namn till Getinge AB och 1989 förvärvas Getinge av Rune Andersson och Carl Bennet som rationaliserar och internationaliserar verksamheten. Företaget expanderar och introduceras 1993 på Stockholmbörsen under namnet Getinge Industrier AB. Genom förvärv år 1995 av landstingsägda distributionsföretaget LIC Care samt Arjo Hospital Equipment utökar Getinge sin verksamhet och sitt produktutbud.

Idag är Getinge Sverige AB ett dotterbolag till Getinge AB inom affärsområdet Infection Control som specialiserar sig på tillverkning och försäljning inom områdena desinfektion och sterilisation. Getinge Sverige AB har 86 anställda samt en omsättning som år 2005 uppgick till 3896 miljoner kronor.

Litteratur: Getinge 1904-2004 – De första hundra åren (ISBN 91-631-6389-6)
Boken kan beställas från Hallands Näringslivs Arkiv.


Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll
Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.
Arkivet omfattar handlingar från 1898 till 2002 och består av sammanlagt 220 volymer, 12 hm. 

Handlingarna i arkivet visar ett rätt komplett företagsarkiv. Serien Protokoll innehåller bland annat handlingar från styrelsemöten, företagsnämnd, bolagsstämmor och förvaltningsberättelser från 1898 till 1988. Serien Inkommande Handlingar, Korrespondens omfattar bland annat personlig- och affärskorrespondens med utländska partners samt patenthandlingar från 1899 till 1974, 14 volymer. Beskrivningar av olika projekt i Sverige och i världen från 1968 till 1988, 36 volymer finns representerade i serien Handlingar ordnade efter ämne. I arkivbeståndet finns det också ett stort material i form foton från 1928 till 1970 samt odaterade foton. Företaget är en levande organisation och materialet efter 2002 finns hos:

Getinge Sverige AB
Box 69
310 44 Getinge
Besöksadress:
Ekebergsvägen 26
Tel: 035 - 15 55 00

Anmärkning: Arkivet omfattar också AB Rydö Mekaniska Verkstad

Annat viktigt arkivmaterial som finns hos Folkrörelsernas Arkiv i Södra Halland, är
Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 200, Getinge.

Historiken skriven av Anna Agardson, Februari, 2007


Hallands Näringslivs Arkiv - HNA

Telefon: 035-15 75 35
Öppetider: 9.00-16.00
E-post: christer.agardson@hh.se
Hemsida: http://www.hallandsnaringslivsarkiv.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv