Hallands Näringslivs Arkiv

Av Anna Agardson

ARKIVBILDARE: Berte Qvarn AB
FÖRVARINGSPLATS: Hallands Näringslivs Arkiv
KONTAKTPERSON: Christer Agardson


ARKIVLÄGGNING: Hallands Näringslivs Arkiv
TEL: 035-15 75 35
WEBBADRESS: www.hallandsnaringslivsarkiv.org
E-MAILADRESS: christer.agardson@hh.se

Historik

Berte Qvarn AB bildas 1895, konstitueras 1896 och registreras den 20 december 1898 med säte i Slöinge. Familjeföretaget (familjen Stenström) har redan en mångårig tradition och erfarenhet av lantbruk och kvarnproduktion som går flera generationer tillbaka, till år 1569 enligt familjen Stenströms egen släktforskning. Bolagets första styrelse består av Anders Magnus Gudmundsson, Anders och Georg Stenström. Vid sekelskiftet äger familjen två kvarnar på var sin sida om Suseån: Berte Toresgård och Berte Andersgård. Bolagets mark uppmäter drygt 250 tunnland, och det finns 13 hästar, 2 föl, 60 kor, 30 övriga nöt, 18 suggor samt hundratals andra grisar på ägorna. Personalstyrkan består av 11 anställda. Den tidiga verksamheten är inriktad på mjölkproduktion och satsningen på en högmjölkande kostam resulterar i en ökad tillverkning av mejerivaror som förläggs på Berte Toresgård. Bertesmör blir den mest efterfrågade produkten och levereras till bland annat en engelsk exportfirma i Göteborg. Tillverkningen läggs ned 1911 på grund av den snabba utvecklingen och konkurrensen från de andelsmejerierna.

Mjölförsäljning i slutet av 1800-talet sköts huvudsakligen via personliga besök men leder snabbt till flera agenturer i bland annat Kungsbacka, Göteborg, Borås, Halmstad, Jönköping och Ulricehamn. Kvarnen på Berte Andersgård moderniseras, elljus installeras och en ny kontorsbyggnad uppförs. 1902 byggs en silo med lagringsutrymme för spannmål på 12 000 deciton. År 1924 utökas försäljningen av mjöl tack vare införsel av lastbil istället för hästtransport samt med det några år tidigare kontraktet med Statens Järnvägar. Antalet anställda under 1930-talet stiger till 35 personer.

Under första världskriget begränsas företagets verksamhet på grund av statens regler för volym och pris på tillverkning av mjöl. Tiden under andra världskriget karakteriseras av dåliga skördar och brist på spannmål vilket leder till införandet av kupongsystemet för mjöl och bröd. Efter krigen stagnerar och minskar mjölkonsumtionen. Priser på spannmål sjunker och det råder överkapacitet inom kvarnindustrin i hela Sverige. Istället för att sälja sina produkter till dumpingspriser beslutar Berte Qvarn AB att tills vidare koncentrera sin verksamhet till landbruket. 1951 inträffar en större kris inom kvarnindustrin och många företag i Sverige tvingas att fusionera eller nedläggas. Berte Qvarn AB är ett av de få som klarar den svåra perioden.

Under 1960- och1970-talet moderniseras och effektiviseras företagets verksamhet. År 1961 bildas Slöinge Industri AB (SIA) och Olof Stenström, dåvarande VD på Berte Qvarn AB, köper aktier i det som  kommer att ersätta Isaksons slakteri i Slöinge. Glassfabriken är en Trollhätteglassfilial, som tillverkar bland annat Trollis och Glassbåt. Efter några år säljs Trollhätteglass inklusive SIA till Gilleglass (Unilever, det som idag  är GB Glass). År 1963 löser Olof Stenström samtliga utestående aktier i SIA och SIA Glass AB bildas. År 1987 köper också Berte Qvarn AB Hallands Frökontor av Weibulls.

Idag ingår Berte Qvarn AB i Bertegruppen AB tillsammans med systerbolagen Sia Glass AB, Berte Gård och AB Hallands Frökontor. Berte Qvarn AB producerar, säljer och distribuerar kvalitetsmjöl till främst bagerier, konditorier, livsmedelindustri och pizzerior i Sydvästra Götaland samt via grossister till hushåll i hela landet. Personalstyrka består av 23 anställda och det mals 31 000 ton spannmål per år. Kvarnens omsättning uppgår till 70 miljoner kronor. Koncernen drivs och ägs fortfarande helt av familjen Stenström.

Källor:

1. Joelsson och familjen Stenström (1994). ”425 år kring en gammal Qvarn”. Helsingborg

2. Stenström, N. (1993). ”Berte kyrkokvarn i Slöinge”.

3. Stenström, N. (1995). ”Sanningen om Berte kyrkokvarn och dess åboar”.

4. Stenström, O. (1970). ”Berte Qvarn 400 år – bygd och människor i samarbete”. Vimmerby Tidning, Vimmerby.

Elektroniska källor:

1. www.berteqvarn.se

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Det historiska arkivet förvarades hos familjen Stenström på Berte Qvarn i Slöinge fram till november 2010, därefter förvaras arkivet hos Hallands Näringslivs Arkiv. Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Arkivet omfattar handlingar från 1729 till 2000 och består av sammanlagt 841 volymer, cirka 80 hyllmeter.

Handlingarna i arkivet påvisar ett komplett företagsarkiv. Här finns bland annat protokoll från styrelsemöten, bolagsstämmor och verksamhetsberättelser. Räkenskaper i form av dagböcker, kassaböcker, kapitalböcker, inköpsböcker, avlöningslistor, verifikationer, årsredovisningar, journaler och bokslutshandlingar utgör en stor del av arkivmaterialet. I serien ingår också intressanta provmjölknings- och stamjournaler. Serien Statistik innehåller bland annat gamla kartor och ritningar och Serien Handlingar ordnade efter ämne information om Suseån och genealogi. I arkivbeståndet finns det också material i form fotografier, tidningsklipp och böcker.

Anmärkning: Arkivet omfattar även Arabin AB med flera.

Historiken skriven av Anna Agardson i juli 2007.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv