Historien följer med digitala eran

- Centrum för Näringslivshistoria lanserar digitalt företagsarkiv

Nu lanserar Centrum för Näringslivshistoria ett unikt digitalt arkiv med bland annat designrelaterat material som gör det ännu lättare att använda företagshistorien för olika ändamål. Arkivet har möjliggjorts genom stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt genom bland annat IBM.

Det nya digitala arkivet möter ett tydligt behov hos näringslivet, och när företagen slipper ta en omväg via papper, fortsätter historien oavbrutet från analogt till digitalt. Webbsidor, bBilder, filmer, skisser och mycket annat som bara finns i digital form bevaras nu långsiktigt. Redan i dag använder företag som Ericsson, Svenskt Näringsliv och H&M det digitala arkivet.

− Vi har de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på digitala tjänster. Därför lanserar vi nu en tjänst där företag och organisationer kan lagra värdefullt material samtidigt som det är lätt att använda för marknadsföring och forskning, säger Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria.

Det nya arkivet har finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och möjliggjorts tack vare IBM och ett antal samarbetspartners.

− Den digitala arkivplattformen är specialutvecklad för oss. Den har stor lagringskapacitet och garanterar hög säkerhet och full kontroll över vem som har tillgång till materialet. Vi har bara skrapat på ytan av den stora efterfrågan som finns och med den här tjänsten kommer vi att expandera vår verksamhet under kommande år, säger Alexander Husebye.


Centrum för Näringslivshistoria

Telefon: 08-634 99 00
Öppetider: 9.00-16.00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: http://www.naringslivshistoria.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv