Hofors bruksarkiv nu öppet för forskare

Ovako i Hofors har valt att bevara Hofors bruks historiska arkiv i Arkiv Gävleborg. Arkivet levererades in hösten 2014 i 375 flyttlådor. Arkivarie Katarina Nordin har lagt ner ett omfattande arbete på ordna och förteckna materialet som nu finns tillgängligt för forskning.

”Arkivet” består egentligen av många olika. Det finns 27 olika arkivbildare i detta enorma material, det omfattar mer 2 000 volymer eller om man så vill 150 hyllmeter. Materialet sträcker sig från sent 1600-tal till första halvan av 1900-talet, men tyngdpunkten ligger på 1800-talet.

Det samlade bruksarkivet är mångsidigt till sitt innehåll: Här finns allt från gamla brev till långa serier av avräkningsböcker och journaler över olika typer av produktion. En del kan vara svårt att tränga in i för en lekman, annat kan vara av stort intresse för vem som helst. Här finns något för forskaren i företags- eller ekonomisk historia likaväl som för släkt- eller hembygdsforskaren.

När det handlar om järnbruk säger det sig självt att arkivmaterialet berättar om ägarförhållanden, tillgångar och produktion i gruvor, hyttor och hamrar. För att hålla produktionen igång och anställda med mat och husrum i en tid som till stor del byggde på ”närproducerat” krävdes mycket mer. Skogsbruk, kolning, odling av spannmål och köksväxter, djurhållning med kor och grisar – allt var delar av brukets verksamhet och går att följa i arkiven. Fler var sysselsatta inom jord- och skogsbruk än direkt i själva järnhanteringen. 

Några arkiv som ingår:

  • Hammarby bruk
  • Storviks mejeri
  • Hofors sjukstuga
  • Hofors hästskofabrik
  • Nyängs AB
  • Kratte masugn

Arkiv Gävleborg

Telefon: 026-10 88 70
Öppetider: 8.30 - 16.00
E-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: http://www.arkivgavleborg.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv