Volvo värnar sin historia

Gula, gröna, röda – du har garanterat sett dem. På åkern, i skogen, vid vägbygget eller i båten dyker de upp: traktorer, skördetröskor, motorer, skogsmaskiner, dumprar och grävare, alla försedda med logotyper med namn som Munktells, BM, Volvo BM och Volvo. Idag har drygt 175 år gått sedan entreprenören och uppfinnaren Johan Theofron Munktell år 1832 kom till Eskilstuna för att starta företag. Munktells Mekaniska Verkstad, som år 1932 gick samman med J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm och bildade AB Bolinder-Munktell, är numera del i den internationella storkoncernen Volvo. 

Dagens Volvo CE värnar om sin mångåriga historia. Sedan drygt tio år tillbaka är företaget deponent hos Företagens arkiv i Sörmland (FA). I det historiska arkivet finns förutom bland annat protokoll, försäljningsliggare och avlöningsräkenskaper också ett rikt bildmaterial liksom en omfattande produktdokumentation. Arkivhandlingarna används flitigt av forskare och maskinintresserad allmänhet. Också företaget självt tar gärna sitt material i anspråk, exempelvis i sin marknadsföring. I det egna Munktellmuseet åskådliggörs företagets historia med hjälp av tillverkade produkter kompletterade med maskindokumentation framtagen i samarbete med FA. Under senare år har FA också medverkat i produktionen av en utställning om den tidigare tillverkningen av verktygsmaskiner (visad bland annat vid den stora verktygsmaskinmässan i Göteborg år 2008) liksom vid framtagningen av fotografiskt material till en historisk exposé över företagets produktion – effektfullt presenterad på stora tygvepor i museet (se bild).


Arkiv Sörmland

Telefon: 016-17 80 19
E-post: info@arkivsormland.se
Hemsida: http://www.arkivsormland.se/


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv