De enskilda arkivens digitala kulturarv

- ett tjänsteutvecklingsprojekt

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN har i samarbete med Föreningsarkivet Västernorrland, Mittuniversitetet Härnösand, Härnösands Folkhögskola, Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland startat projektet "De enskilda arkivens digitala kulturarv".

Projektet startade den 1 juli och skall pågå i två år. Projektledare är Håkan Gustafsson.

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla nya tjänster avseende digital arkivering och tillgängliggörande av arkiv för företag och föreningar i Västernorrlands län, och att bidra till bevarandet av den enskilda sektorns digitala kulturarv.

Delsyften och delmål

I projektet ingår att

- kartlägga behovet av arkivtjänster hos företag och föreningar i Västernorrland
- utveckla förslag till nya tjänster avseende digital arkivering och tillgängliggörande av arkiv
- bedriva metodutveckling för mottagande av digitala leveranser för enskilda arkivinstitutioner
- stärka den enskilda arkivsektorn genom kompetensutveckling och kunskapsspridning
- stärka den arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Läs beskrivningen av projektet här.


Näringslivsarkiv i Norrland - NIN

Telefon: 010-476 8100
Öppetider: 9:00-16:00
E-post: daniel.nordin@nin.nu
Hemsida: http://www.nin.nu


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv