Samarbete mellan NIN och Föreningsarkivet i Västernorrland

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Föreningsarkivet Västernorrland ämnar starta ett samarbetsprojekt med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun och Kulturdepartementet/ Statens Kulturråd. Projektet planeras till 3 år och ger en heltidssysselsättning under hela projekttiden.

Projektmedlen kommer i första hand att användas till löner och löneomkostnader, men också till informationsmaterial och resor.

Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla verksamheten vid Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Föreningsarkivet Västernorrland genom metodutveckling av digital arkivhantering och tillgängliggörande i samarbete med Mittuniversitetet, Cedif- Centrum för digital informationsförvaltning, metoder som kan användas i hela arkivsektorn för enskilda arkiv, samt att utreda samarbetsformer och utveckla samarbetet mellan institutionerna för enskilda arkiv i Västernorrland.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv