Herrgården i Oslättfors 1915 (byggd 1829, brann ner 1935). Foto: G Reimers, Gävle. Förvaras på Korsnäs AB:s arkiv, Gävle

Oslättfors bruk

I Oslättfors, 2 mil nordväst om Gävle, fanns förr ett järnbruk – Oslättfors Bruk, grundat 1697. Arkiv Gävleborg förvaltar sedan förra året brukets arkiv på uppdrag av Korsnäs AB. Arkivet består av 20 hyllmeter räkenskapsböcker, från 1775 till 1926, med långa kompletta serier.Bruksgatan i Oslättfors 1954. Foto: Yngve Christiernsson. Förvaras på Korsnäs AB:s arkiv, Gävle

Bruket tillverkade framförallt spik av god kvalitet, i många olika sorter och storlekar. Den mest framgångsrika perioden var från slutet av 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet, då var sex spikhamrar igång. Därefter minskade efterfrågan successivt och bruket lades ner på 1880-talet. Verksamheten vid Oslättfors övergick till jord- och skogsbruk.

Arkivet är kanske särskilt intressant för släktforskare vars förfäder arbetade på bruket, men givetvis även för lokalhistoriskt intresserade. Handlingarna berättar om människorna som arbetade på bruket, hur mycket de arbetade och med vad, hur mycket de fick i lön och vad de köpte. Råg, korn, malt, salt, fläsk, strömming, morötter, kålrötter, vitkål, majrovor och persilja är exempel på livsmedel som fanns att tillgå.Smedbostäder i Oslättfors 1957. Foto: Yngve Christiernsson

I avräkningsboken för 1880 finns uppgifter om bl a smeden Karl Pierrou som tillverkade 29000 båtspik nr 2 (av totalt 70000) och Anders Sandin som kolade 86 stigar kol samt skolläraren Brovall som förutom sin lärarlön också fick ”orgelnistlön”. Även några kvinnor var anställda av bruket, dalkullan Brita Ersdotter som det året gjorde 254 ¾ ”qvinodags-verken” och pigan Kajsa Lundqvist som städade brukskontoret och gick med posten och därför fick extra ”skopengar”.

Idag finns ett fåtal byggnader kvar, några smedbostäder (byggda 1810), brukskontoret och ett kolhus, som visar att Oslättfors var ett blomstrande brukssamhälle för drygt hundra år sedan. Det är fortfarande många som bor här och platsen är ett populärt utflyktsmål tack vare den historiska och vackra miljön.


Arkiv Gävleborg

Telefon: 026-10 88 70
Öppetider: 8.30 - 16.00
E-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: http://www.arkivgavleborg.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv