Producentorganisationen Gävlefisk

Strömmingsfisket i Gävletrakten har en lång historia. Så tidigt som på 1500-talet fick gävlefiskarna privilegier av Gustav Vasa för att fiska strömming. Då saltades och torkades det mesta av fångsterna, men en del användes även till surströmming. Salt var en bristvara och dyrt, vid insaltning av strömmingen använde man mindre mängd salt än vanligt till laken vilket resulterade i att fisken jäste och blev sur. Surströmmingen blev mycket populär, framför allt utefter norrlandskusten.

Borgarna i Gävle bedrev fjärrfiske. Det var ett yrkesfiske som innebar att de, och deras familjer, var borta flera månader i sträck. Fjärrfisket pågick under några hundra år, fram till 1800-talets början. Då började man allt mer med hemmafiske som vid slutet av århundradet mest liknade husbehovsfiske. Vid den här tiden startade Gävleborgs läns hushållningssällskap ett utvecklingsarbete inom fiskenäringen för att öka produktiviteten, bl a genom upplysning om bättre redskap och hantering av fångsterna. En viktig förbättring var då fiskebåtarna motoriserades i början av 1900-talet, det kunde ske genom statliga lån. Moderniseringen betydde mycket för försäljningen av färsk fisk. Nu behövde man inte lägre salta och torka strömmingen eftersom man enkelt kunde ta sig till fastlandet och sälja fisken direkt.

På 1920-talet bildades flera fiskareförbund i Sverige med uppgift att företräda fiskarekåren i olika frågor och öka sammanhållningen i kåren. Gävleborgs läns Fiskareförbund grundades 1924. År 1934 kom en förordning som reglerade handeln med strömming och det bildades många fiskförsäljningslag längs Gästrike- och Hälsingekusten. Året efter blev de medlemmar i den nystartade organisationen Gävleborgs läns fiskförsäljningsförening. Länsföreningen fick ett övergripande ansvar för avyttring av strömmingsfångsterna till återförsäljare. 

Organisationen bytte namn till Gävlefisk ekonomisk förening i slutet av 1950-talet, samtidigt gick fiskelagen ur som medlemmar och de enskilda fiskarna anslöts istället. År 1994 ändras namnet till Producentorganisationen Gävlefisk ekonomisk förening. Verksamhetens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ”bedriva handel med och förädling av medlemmarnas fångster och produkter därav samt söka befordra fiskets tekniska och ekonomiska utveckling hos medlemmarna”.

Under årens lopp har flera fusioner med andra föreningar genomförts. Först med Uppsala läns fiskförsäljningsförening, sedan med Sundsvalls- och Ångermanlands fiskförsäljningsföreningar, och sist 1972 med Västerbottens läns fiskförsäljningsförening. Därmed blev det geografiska området Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten.

Producentorganisationen Gävlefisk ekonomisk förening är medlem i Arkiv Gävleborg sedan ett par år tillbaka och har sitt arkiv här. Organisationen ansvarar även för ytterligare ett tiotal arkiv, bl a olika fiskförsäljningslag. I Gävlefisks handlingar, som sträcker sig från 1935 till 2005, kan vi följa en spännande verksamhet som också är kännetecknande för vårt område.


Arkiv Gävleborg

Telefon: 026-10 88 70
Öppetider: 8.30 - 16.00
E-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: http://www.arkivgavleborg.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv