Skånes Näringslivsarkiv

Anders Bredahl, 46, har från den 1 april 2012 anställts som arkivarie och handledare i Skånes Näringslivsarkiv.

Anders har efter en karriär som lärare i engelska och svenska och efter avslutad högskoleutbildning i arkivvetenskap valt ny yrkesinriktning.

En av hans första uppgifter blir att förteckna ett nyligen inlevererat arkiv från Becton Dickinson Infusion Therapy AB (fd Viggo AB).


Skånes Näringslivsarkiv

Telefon: 042-147403
Öppetider: 8.00-16.00
E-post: sna.arkiv@telia.com
Hemsida: http://www.sn-arkiv.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv