Sparbanksstiftelsen stödjer digitaliseringsprojekt

Sparbanksstiftelsen Alfa har beslutat att ge ekonomiskt stöd till Värmlandsarkivs projekt DMV (=Digitalisering av mikrofilm i Värmland). Målsättningen i projektet är att digitalisera mikrofilm som framställdes vid Värmlandsarkivs tidigare mikrofilmningscentral i Kristinehamn, som var aktiv åren 1989-2006.

Huvudsakligen mikrofilmades arkiv från företag och kommuner. Drygt en halv miljon bilder framställdes. Under fjolåret har en mindre mängd film från Hällefors bruksarkiv testskannats som ett led i att prova filmernas tekniska kvalitet. De digitala bilder som framställs kommer att tillgängliggöras på Internet. Projektet beräknas pågå under 2012 och 2013.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv