Värmlandsarkiv

Lyckad testskanning av mikrofilm

Värmlandsarkiv har tillsammans med SVAR genomfört en testskanning av mikrofilm som framställdes vid Värmlandsarkivs dåvarande filmningscentral i Kristinehamn, som avvecklades för några år sedan.

Filmerna var av god kvalitet och har processats genom den s k ”Digitala kedjan” De finns nu publikt tillgängliga i SVAR:s digitala forskarsal på internet. Testmaterialet var nio volymer avräkningsböcker ur Hällefors bruksarkiv från tiden 1875-1877.

Testet har visat att det är möjligt att på ett relativt smidigt sätt åstadkomma digital tillgång till en stor mängd arkivmaterial som tidigare mikrofilmats.
Det är också ett sätt att kunna dra ny nytta av de arbetsinsatser som tidigare lagts ned vid filmningscentralen i Kristinehamn under så lång tid. Andelen enskilt arkivmaterial, inte minst från brukskoncernerna, är stor bland det som mikrofilmats.


Värmlandsarkiv

stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv