Leverans av Pricks-kakor till återförsäljare

Vad vi kan erbjuda

Arkivet är ditt företags minne. Som företagare finns det mycket att vinna på att anlita ett näringslivsarkiv!

Ordning

Vi ser till att ditt historiska material ordnas och förtecknas enligt arkivvetenskaplig praxis. Vi ger kvalificerad rådgivning i gallringsfrågor, dvs. vilket material som kan slängas och vad som bör sparas.

Ett välordnat arkiv är lätt att hitta i. Det spar tid, plats och pengar!

Säkerhet

Om ditt företags arkiv deponeras hos ett näringslivsarkiv är det i säkert och tryggt förvar. Näringslivsarkiven följer Riksarkivets råd och rekommendationer. Det innebär att materialet skyddas från bl.a. inbrott, bränder, mögel och fukt.

Värna om ditt historiska material. Det kan inte återskapas!

Identitet

När du deponerar ditt historiska material hos ett näringslivsarkiv behåller du äganderätten till det och bestämmer själv vem som får tillgång till det. Varje företag har en historia som är viktig för varumärket, de anställda och samhället i stort.

Med ett välordnat arkiv har du möjligheten att själv berätta din historia i jubileumsböcker, på webben etc. De flesta näringslivsarkiv kan erbjuda hjälp med detta i allt från researcharbete till projektledning.

Se till att din historia bevaras och berättas. Den gör dig unik och ingen kan plagiera den!


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv