Förlängd ansökningstid!

Det är märkliga tider som råder och många arkivverksamma kämpar med att få verksamheterna anpassade till mer digitala arbetssätt. Många arbetsuppgifter tar också längre tid än de brukar göra.

Stödfondens styrelsen förstår att det kan vara svårt att samla ihop berörda för verksamhets- och projektplanering och att det också kan ta längre tid än vanligt att få ihop tillräckligt med underlag för att formulera ansökan. Vi väljer därför att detta år förlänga ansökningstiden med två veckor. Därmed blir sista ansökningsdag 29 januari 2021.