KONTAKT

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond nås via sekreteraren (för tillfället vikarierande sekreterare). Ansökningar och redovisningar sänds undertecknade och skannade (gärna som pdf) och med erforderliga bilagor till e-post
Christina.Sirtoft-Breitholtz[at]svenskakyrkan.se
eller i pappersform till
NAS
att: Christina Sirtoft Breitholtz
c/o Västerås stift
Box 7
721 03 Västerås

Frågor om fondens verksamhet och råd inför eventuell ansökan kan ställas till samma post- respektive e-postadress som ovan nämnda.

Länkar

Här länkar till huvudmännens webbplatser.