KONTAKT

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond nås via sekreteraren. Ansökningar och redovisningar sänds undertecknade och skannade (gärna som pdf) och med erforderliga bilagor till e-post
david.larsson@riksarkivet.se
eller i pappersform till
NAS
att: David Larsson
c/o Riksarkivet
Box 7223
187 13 Täby

Frågor om fondens verksamhet och råd inför eventuell ansökan kan ställas till samma post- respektive e-postadress som ovan nämnda.

Länkar

Här länkar till huvudmännens webbplatser.