Hofors bruksarkiv

   

Hofors bruksarkiv är nu öppet för forskare. Det omfattar mer än 2000 volymer och  utgörs av 27 arkivbildare. 
Läs mer

GÄVLE STUVERI AB

   

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB.
Läs mer

En unik historia

Knut Wulff - Pierre Robert

Arkivet efter företaget Pierre Robert och Knut Wulff
finns registrerat och bevarat hos Skånes Näringslivsarkiv.
Läs mer »

Filmer ur arkiven

 

Ditt näringslivsarkiv