Beviljade medel 2021

Vid årets fördelningssammanträde beviljades Blekingearkivet medfinansiering till sitt digitiseringsprojekt. Filmmaterialet som ska digitiseras innehållet värdefull dokumentation av regionens näringsliv. En dokumentation som genom projektet kommer att räddas, tillgängliggöras och förses med tilläggsinformation.

I sitt beslut framhöll stödfondens styrelse …

… att det rör sig om en bra ansökan från en stabil sökande med bred erfarenhet av liknande projekt. Det finns en långsiktighet, vilket gör att projektet på ett positivt sätt sticker ut jämfört med andra digitiseringsprojekt.