Inkomna ansökningar

Efter att den förlängda ansökningstiden nu har löpt ut kan vi konstatera att det har kommit in fem ansökningar vars projekt har varierande syfte och och omfattning.

Följande ansökningar har stödfondens styrelse att ta ställning till den 23 februari 2021:

SökandeSyfte
Gemla Fabrikers ABBokproduktion
BlekingearkivetDigitisering av Betacam-band
Företagens historia i Uppsala länUtställning
Arkiv SörmlandBokproduktion
Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnvägFörstudie om NBJ-arkivens framtid

De sökande kommer, så snart protokollet är justerat, att få besked om huruvida de beviljats medel eller ej.