Styrelsens sammansättning klar

Vid årsmötet i maj hade inte alla stiftare haft möjlighet att meddela vilka som skulle representera dem under kommande mandatperiod. Nu är detta klart. Vid dagens styrelsesammanträde kunde därför nya ledamöter hälsas välkomna och en ny sekreterare utses.

Se styrelsens nuvarande sammansättning under OM NAS, och notera nya kontaktuppgifter under KONTAKT.