OM WEBBPLATSEN

Webbdomänen naringslivsarkiv.se var tidigare kopplad till en webbplats för Näringslivsarkivens förening (NAF).

NAFs verksamhet har nu gått upp i Svenska Arkivförbundet, som bildades år 2018 av NAF och Folkrörelsernas arkivförbund (FA).

NAF, som är en av Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfonds stiftare, överlät domänen naringslivsarkiv.se till Svenska Arkivförbundet i samband med omorganisationen. I enlighet med överlåtelseavtalet används den nu av Näringslivsarkivens stödfond. Sedan februari 2024 ägs domänen av stiftelsen Näringslivsarkivs stödfond.

Webbplatsen uppdateras av stödfondens sekreterare. Kontaktuppgifter återfinns under KONTAKT.